Over de roman Aanbevelingen Over de auteur Fragment Bescherm jezelf
 
 
 

Aanbevelingen

Hieronder vind je een aantal langere en kortere reacties van mensen die het boek Niets te verbergen hebben gelezen.

De verhalen die waar zijn gebeurd boeien ons meer dan verhalen die zijn bedacht. En de verhalen die de indruk wekken te kunnen gebeuren, boeien ons nog veel meer. Dat zal zijn omdat we ons bij zulke verhalen proberen voor te stellen wat daarvan voor onszelf persoonlijk de betekenis zou kunnen zijn. Daarom boeien Eggers' The Circle en Spielbergs Minority Report, of zo u wilt, Star Trek en The Terminator I, II en III.

Het verhaal van Maud en Emilia speelt zich af in de nabije toekomst. In 2029 om precies te zijn. Maud zal zo een 25 jaar oud zijn. We weten dat zij is geboren na de eeuwwisseling en dat er van haar een elektronisch kinddossier is met daarin aantekeningen over haar kleutertijd.

Voorspellingen zijn lastig. Vooral als het gaat om de toekomst. Hoe ziet de wereld er over 15 jaar uit? Als we onszelf 15 jaar geleden dezelfde vraag hadden gesteld, wie had dan de wereld van vandaag kunnen beschrijven op een wijze die we nu zouden herkennen? Wie had toen kunnen bedenken hoe smartphones ons leven zijn gaan beheersen? Wie had durven voorspellen dat er inmiddels meer dan 1,2 miljard actieve gebruikers zijn aangesloten bij een sociaal netwerk dat tien jaar geleden niet veel meer was dan een platform voor studenten van een handvol universiteiten in de VS? En, misschien niet eens van heel andere orde, wie zou de bankencrisis en vervolgens de eurocrisis hebben voorspeld? Of Wikileaks? De Arabische Lente? De onthullingen van Edward Snowden..?

In het licht daarvan is er weinig in de wereld van Maud en Emilia dat niet zou kunnen gebeuren. Wij overschatten ontwikkelingen op de korte termijn en onderschatten de ontwikkelingen op de lange termijn. Toch kost het ons betrekkelijk weinig moeite om ons een voorstelling te maken van burgerservicemensen in uniform, van overheden die bepalen of iemand kinderen mag krijgen, van euthanasiedwang, vreemdelingenbewaring en olie-oorlogen waardoor een wereldmacht wordt gemarginaliseerd.

Het verhaal van Maud en Emilia is een geloofwaardige dystopie, een onaangename samenleving waarin we liever niet willen leven. Verontrustend is dat die onaangename samenleving vooral het gevolg lijkt te zijn van keuzes die waarschijnlijk zijn gemaakt met de beste bedoelingen.

Professor mr. dr. G.J. Zwenne, hoogleraar recht in de informatiemaatschappijIn haar roman 'Niets te Verbergen' biedt Aglaia Bouma een ongemakkelijk beeld van de nabije toekomst. Ze beschrijft hoe de nietsvermoedende hoofdpersoon Maud in de problemen komt door een aaneenschakeling van gebeurtenissen die zonder grootschalige privacy-schendingen niet mogelijk zouden zijn. Privacy-schendingen door overheden die onder het mom van het bestrijden van bijvoorbeeld criminaliteit mogelijk gemaakt worden, allemaal vanuit het idee 'maar als je niks te verbergen hebt, is het toch geen probleem dat de overheid meekijkt'?
Dat idee is in de politiek wijdverbreid. Als Kamerlid voer ik regelmatig debatten over privacy en de rechtsstaatondermijnende bevoegdheden die overheden zich steeds meer toeŽigenen. En keer op keer worden er nieuwe maatregelen genomen waarin de privacy ondergesneeuwd is. Zo is het Elektronisch Patientendossier na de tegenstem van de senaat toch ingevoerd, uitgevoerd door private partijen terwijl de burger nog steeds geen inzage heeft in zijn of haar epd. Het koppelen van uitkeringsbestanden en dergelijke waarmee burgers die niks misdaan hebben kunnen worden aangemerkt als risicovol is sinds kort mogelijk. En met behulp van sleepnetmethodes verzamelen veiligheidsdiensten gegevens van burgers. Vanuit de huidige situatie zijn de verdergaande ontwikkelingen die Aglaia beschrijft technisch en politiek gezien mogelijk. De ontwikkelingen die in 'Niets te verbergen' aan de orde komen lijken ver van ons bed, maar zijn onheilspellend dichtbij juist omdat we zo achteloos omgaan met onze privacy.

Ik heb het boek met veel belangstelling gelezen. Het leest als een trein, is humoristisch, maar bovenal maakt het mensen bewust van de gevaren van een te toegeeflijke houding jegens een overheid die onder het mom van 'niks te verbergen, toch?' de vrijheid van burgers inperkt en hun privacy uitholt. Dit boek is echt een aanrader voor alle burgers die hun privacy achteloos te grabbel gooien en zeker ook voor die mensen die de komende jaren beslissingen moeten nemen over de staat van onze rechtstaat en de relatie overheid-burger!

Linda Voortman, Tweede Kamerlid Groen LinksOnze overheid knoopt alle data van burgers aan elkaar om zoveel mogelijk risico's te vermijden. Wijzelf geven zonder na te denken onze gegevens aan commerciŽle partijen op het internet. Bouma verkent in dit boek hoe onze maatschappij eruit kan zien als dit soort ontwikkelingen doorzetten en we schijnveiligheid belangrijker blijven vinden dan onze vrijheid.

Hans de Zwart, directeur digitale burgerrechtenbeweging Bits of FreedomEindelijk een Nederlandstalige roman die het onderwerp privacy behandelt, door een blik te werpen op het leven van een kwetsbare en vaak gestigmatiseerde groep. Hier zit voor ons allen een les in.

Ancilla Tilia, lijsttrekker PiratenpartijAglaia heeft een roman geschreven waarin pijnlijk de gevoelige kant van het leven in een digitaal glazen huis inzichtelijk wordt gemaakt. Als het niet zo dicht bij de realiteit had gelegen dan was dit gewoon een mooi verhaal. Nu is het boek ook een confronterende maatschappelijke spiegel die ons wordt voorgehouden.

Brenno de Winter, expert op het gebied van informatiebeveiliging en privacyNiets te verbergen verontrust en zet aan tot nadenken. Het is een geloofwaardige roman met een hoge actualiteitswaarde, verplichte stof voor iedereen die van mening is dat niets te verbergen hebben gelijk staat aan niets te hoeven vrezen. De realiteit is schrikbarend anders. “Schreeuwen versterkt de stem, niet de argumenten”: zegt een medewerkster van de immigratie en naturalisatiedienst. Vraag het maar aan Maud.
4/4 sterren

Joop Liefaard op Mijn BoekenblogDe toekomst in Niets te verbergen is slechts een paar stappen verwijderd van onze tijd, en daardoor nogal beangstigend. Het is een wereld waar ik na het lezen nog regelmatig aan terugdacht. En Maud? Die vond ik uiteindelijk best wel een leuk mens.
4/5 sterren

De boekbloggerDe navolgelingen van Opstelten en Teeven cs hebben in het belang van de burger de privacy nog veel verder afgebouwd en ruim twintig jaar dossiervorming (denk EKD en EPD) maakt van iedereen een verdachte.
Maar het boek is geen zware of zwarte verhaling. Nee, aan de hand van het leven van een dame van lichte zeden krijgen we een vlotte vertelling van een korte periode in haar leven op smeuïge wijze voorgeschoteld. Dat het daarin van kwaad tot erger gaat en ik bij tijd en wijle ziedend was om wat er gebeurde, ach, dat deerde het vlotte leestempo niet.

SargassoNiets te verbergen is een unieke roman, ik heb nooit eerder zo’n soort verhaal gelezen. Het verhaal is erg vlot geschreven, het lijkt net alsof de auteur het verhaal op persoonlijke manier aan de lezer vertelt. Het heftige verhaal is met een vleugje humor geschreven, waardoor het nooit te zwaar wordt. [...] Aanrader!

I Heart BooksNiets te verbergen is een verhaal dat al van bij het begin vlot wegleest. Je komt onmiddellijk terecht in de ongewone wereld van Maud waar alle persoonlijke gegevens van mensen worden opgeslagen in een elektronisch burgerdossier. Persoonlijk vond ik het feit dat Maud een prostituee is een interessante keuze, het maakte het verhaal net dat tikkeltje boeiender. Bovendien heeft ze best wel een en ander te verbergen zo blijkt… Het boek wist de hele tijd mijn aandacht vast te houden en het einde vond ik echt goed in elkaar zitten. Het hele concept van privacy is bovendien erg actueel. Tijdens mijn opleiding communicatiewetenschappen werd erg duidelijk hoeveel informatie grote bedrijven, zoals bijvoorbeeld Google en Apple, over ons hebben. Ooit al eens iets opgezocht via Google dat je nadien in de reclamebalk op Facebook zag verschijnen? Beetje beangstigend dat iets als je zoekgedrag op internet wordt bijgehouden. Meer aandacht voor ons recht op privacy is daarom ook altijd mooi meegenomen.
4/5 sterren

Daisies on BookshelvesNiets te verbergen speelt zich af in de toekomst, maar is tegelijk brandend actueel. Het zet je aan het denken, leest vlot en zit vol met humor en verrassende wendingen. Ik las het in ieder geval in één ruk uit!

Boekboetiek